Nikdy neobťažuješ - 11. marec - evs.sk

Zamyslenia

Nikdy neobťažuješ – 11. marec
11. marca 2022
Play

„Aj ja hovorím: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené; lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.“ Evanjelium podľa Lukáša11:9-10

Pán Ježiš sa veľa modlil, a veľa o modlitbe aj hovoril.

V jedenástej kapitole Lukášovho evanjelia hovorí vlastne Pán Ježiš to, čo máme o modlitbe vedieť. Každý čitateľ Biblie by si mal pozorne túto kapitolu prečítať a často sa k nej vracať.

Pred slovami dnešného textu použil Pán Ježiš podobenstvo o mužovi, ktorý prišiel ku kamarátovi uprostred noci a prosil si od neho tri chleby, lebo k nemu prišiel priateľ z cesty a nemal ho čím ponúknuť. Na záver podobenstva Pán Ježiš hovorí: „…a on by zvnútra odpovedal: Neobťažuj ma. Dvere sú už zatvorené a deti so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že je Jeho priateľom, pre jeho dotieravosť jednako vstane a dá mu, čo potrebuje.“ (L 11:7-8)

Týmto podobenstvom chce Pán Ježiš svojim učeníkom povedať: Boha nikdy neobťažuješ, keď sa k Nemu modlíš.

Niekedy sa nám zdá ťažké a zložité začať so svojou modlitbou. Situácia je zlá a vo svedomí je tak mnoho vecí, ktoré obviňujú a odsudzujú. Vtedy si už začíname myslieť, že keď je toho toľko, nepomôže nám modliť sa.

Vtedy ti Pán Ježiš hovorí: Nikdy neobťažuješ. Vedz, že Boh v nebi je stále pripravený prijať tvoje starosti a hriechy.

Zhoduje sa to aj s tým, čo nám Božie Slovo stále hovorí: „Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase, vylievajte si pred Ním srdce.“

Mysli na to, keď budeš čítať Ježišove zasľúbenia o modlitbe. Pomôže ti to počítať s nimi a použiť ich.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.