Presne taký, aký som - 10. marec - evs.sk

Zamyslenia

Presne taký, aký som – 10. marec
10. marca 2022
Play

Žijete úplne nový druh života… stále viac podobný Kristovi, ktorý vo vás tento nový život stvoril.“ (Kol 3:10, preložené z angl. originálu TLB)

Zdalo sa, že dlhovlasá blondínka z južnej univerzity si užívala spokojnú kariéru študentky, kým sa jej známky nezhoršili. „Život sa stal jedným dlhým nudným prípadom,“ vyznala neskôr. „Nechodila som so stálou záťažou smútku, ale netešila som sa zo života. Vytáčali ma maličkosti. Stretla som nejaké decká, ktoré vyzerali, že poznajú niečo, čo som ja nepoznala. Nevedela som sa však k tomu dostať. Boli sme na niekoľkých stretnutiach a jeden večer rečník povedal, že Božiu lásku si nezískame. On nás prijíma takých, akí sme. Vtedy som si uvedomila, že to nebola záležitosť zaznamenania určitého počtu hodín robenia dobrých skutkov. Namiesto toho som sa musela Bohu sprístupniť. Skrze vieru som Ho musela nechať ujať sa vedenia. Všetko to do seba zapadlo hneď, keď som prijala Krista ako svojho osobného Spasiteľa. Viem, že Boh je vo mne vo všetkom, čo robím. Môj život nadobudol nový rozmer.“ Má tvoj život tento nový rozmer? Môže mať! Jednoducho teraz začni s Ježišom Kristom! Keď urobíš tento začiatok, bude to tvoj prvý krok, aby si si uvedomil osobné naplnenie, zmysel a radosť.

Modlitba dňa

Vierou, milujúci Otče, Ťa žiadam, aby si prevzal vedenie nad každou oblasťou môjho života – pritiahni ma bližšie k Tvojmu Synovi, môjmu Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.