O čom sú Vianoce - 26. december - evs.sk

Zamyslenia

O čom sú Vianoce – 26. december
26. decembra 2021
Play

„Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.“ (Iz 9:6)

Pri pohľade na dnešný svet si uvedomujeme, že časť Izaiášovho zasľúbenia z deviatej kapitoly vo veršoch 5 a 6 sa ešte nenaplnila. Bol nám daný Syn. Dieťa sa nám narodilo. Na jeho pleciach však ešte nespočinulo kniežatstvo.

Ešte sme neprešli súdom a nedostali odmenu. Dobrou správou však je, že deň Kristovho príchodu raz nastane. Na tejto zemi ustanoví svoje kráľovstvo. A bude to spravodlivá vláda samotného Boha.

Skôr, než by na Ježišových pleciach spočinulo kniežatstvo, musel na nich spočinúť kríž. Skôr, než by mal nasadenú korunu slávy ako Kráľ kráľov, musel mať nasadenú zahanbujúcu tŕňovú korunu a dať svoj život ako obeť za hriechy sveta.

Prvý príchod Ježiša sprevádzala hviezda. Keď však príde druhýkrát, sklonia sa nebesá, všetky hviezdy na nebi padnú a On sám ich rozsvieti.

Ježiš prišiel na túto zem. Boh sa ti priblížil, aby si mohol vstúpiť do Jeho prítomnosti – aby dal tvojmu životu zmysel a význam, aby ti odpustil tvoje hriechy a dal ti nádej Neba, ktorá siaha za hrob.

Vianoce nie sú o pozlátku, nakupovaní či darčekoch. Vianoce nie sú o daroch pod stromčekom. Vianoce sú skôr o dare, ktorý bol daný na dreve kríža, na ktorom Kristus zomrel za naše hriechy a dal nám tým dar večného života.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.