Čo prišli Vianoce odstrániť - 25. december - evs.sk

Zamyslenia

Čo prišli Vianoce odstrániť – 25. december
25. decembra 2021
Play

„Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu.“ (L 2:10)

Pastieri prvého storočia v Izraeli žili v desivých časoch. Žili pod nadvládou tyranského kráľa Herodesa, ktorý svojvoľne popravoval ľudí. A čo viac, po tom, čo prišli Rimania a prevzali kontrolu nad ich územím, žili Židia na okupovanom území. Nemali viac slobodu žiť ako chceli.

Uvažovali, či vôbec niekedy Rím opustí ich územie. Prestane niekedy táto násilná vláda? Zmení sa ich svet niekedy? A tu odrazu prišiel anjel a pastierom oznámil: Nebojte sa. Prichádza Mesiáš.

Dokonca aj vtedy sa báli. V dnešnej dobe je tiež dostatok dôvodov na obavy. Žijeme vo veľmi nestálom, premenlivom svete. Mohol by som spomenúť terorizmus. Mohol by som rozprávať o nebezpečných národoch, ktoré vyvíjajú jadrové zbrane. Nehovoriac o šialencoch, ktorí svojvoľne strieľajú iných ľudí.

Zdá sa, že zakaždým, keď sa obzrieme, počujeme o ďalšej strašnej tragédii. Potom sú tu naše osobné strachy: Čo ak prídem o zdravie? Čo ak prídem o člena rodiny? Čo ak sa stane to alebo ono?

Znepokojuje nás mnoho vecí. Správa prvých Vianoc znie rovnako aj dnes: „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu“ (L 2:10).

Znamenitý biblický komentátor Ray Stedman napísal: „Hlavnou známkou kresťana by mala byť absencia strachu a prítomnosť radosti.“

Je to opis teba? Tieto Vianoce sa môžeš zúčastniť výnimočnej výmeny. Prines Bohu strach a obavy a vymeň ich za Jeho pokoj. Prines Bohu svoj smútok a prijmi Jeho radosť.

Vianoce prišli odstrániť práve strach. Teraz môžeme namiesto neho mať radosť.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.