Vzájomne sa milujte - 27. december - evs.sk

Zamyslenia

Vzájomne sa milujte – 27. december
27. decembra 2021
Play

„Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.“ (1J 1:7)

Dostal som list od muža zo Charlotte v Severnej Karolíne. Povedal, že až do našej kampane v Charlotte bol plný nenávisti, trpkosti a predsudkov voči ľuďom inej rasy. Pridal sa k jednej extrémistickej organizácii a len tesne sa z neho nestal násilník. Zo zvedavosti prichádzal na stretnutia a v jeden večer sa slávne obrátil. Vyznal: „Všetka horkosť, nenávisť, zloba a predsudky ma zrazu opustili.“ Ocitol som sa v poradni, kde som sedel za človekom inej rasy. Cez slzy som zovrel ruku toho muža, ktorého by som pred pár hodinami neznášal. Môj rasový problém sa vyriešil. Teraz zisťujem, že milujem všetkých ľudí bez ohľadu na farbu ich pokožky.

Jedine Kristus vyriešil zložitý rasový problém, ktorému dnes svet čelí. Pokiaľ ľudia všetkých rás neprijmú Krista ako Spasiteľa, nebudú mať schopnosť vzájomne sa milovať. Kristus môže dať nadprirodzenú lásku, ktorá ti umožňuje milovať dokonca aj tých, ktorých by si ináč nemohol milovať.

Modlitba dňa

Nebeský Otče, naplň ma tou nadprirodzenou Ježišovou láskou, ktorá mi umožňuje zasiahnuť miliardy ľudí, ktorých by som sám zo seba nedokázal milovať.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.