Obavy smrti padli na Neho - 15. august - evs.sk

Zamyslenia

Obavy smrti padli na Neho – 15. august
15. augusta 2021
Play

„…začal sa rmútiť a cítiť úzkosť.“ Evanjelium podľa Matúša 26:37

Toto sa stalo v Getsemanskej záhrade. Nešlo o bežný smútok a úzkosť. Pán Ježiš hovorí, že mu je smutná duša až na smrť. Všetky obavy smrti padli na Neho tak, ako je prorokované o Mesiášovi v Žalme 55. Čo spôsobuje, že Pán Ježiš je taký smutný a ponorený v úzkosti? Nie je to strach z mučenia a telesných utrpení. Mnoho ľudí prešlo utrpením a mučením, ale nikto okrem Pána Ježiša neprešiel tým, čomu čelil v Getsemanskej záhrade. Boh ho postihol svojím tvrdým trestom za hriech.
Každý človek, ktorý nedodrží Božie prikázanie, je pod Božím súdom a trestom. Naopak človek, ktorý je bez hriechu a dodržiava Boží svätý zákon, je pod požehnaním a má právo žiť. My všetci sme zhrešili a sme pod prekliatím. Na základe nášho života a našich skutkov nemáme nádej obstáť pred Božím súdom. Sme odsúdení k večnému zatrateniu. Je len jeden človek, ktorý dodržal prikázania a má právo na život a požehnanie podľa Božieho svätého zákona. Pán Ježiš Kristus. On dokonalý a bez hriechu sa stáva prekliatím za nás. On musí prejsť cez tú hrôzu a strach, ktorý sme na seba privodili. Preto silným hlasom volá so slzami na Boha.
A bol vypočutý! No nemohol byť oslobodený spod súdu a trestu. Ale keď Ho postihol súd a trest, postihol človeka, ktorý mal právo života a Božieho požehnania na základe svojho života. Pán Ježiš víťazí nad všetkým zlom a je vzkriesený z hrobu na naše ospravedlnenie hriechov. Boli to naše hriechy a súd, ktoré Pán Ježiš niesol na smrť. Tak isto je to naša spravodlivosť, ktorú nám Pán Ježiš svojím zmŕtvychvstaním prináša.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.