Odpoveď na najdôležitejšiu otázku - 20. október - evs.sk

Zamyslenia

Odpoveď na najdôležitejšiu otázku – 20. október
20. októbra 2022
Play

„Teraz, pravda, nevidíme, že Mu je všetko poddané. Ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas urobil menším, ako sú anjeli…“ List Židom 2:8 — 9

Mnoho ľudí tvrdí, že neveria v Ježiša, pretože nedokáže skoncovať so zlom a katastrofami na zemi. Myslia si, že keby mal Ježiš skutočne všetku moc, nevyzeralo by to na zemi tak, ako to vyzerá.

Svet je zlý a kniežaťom tohto sveta je satan. Hovorí to Božie slovo. Boh dovoľuje satanovi, aby zašiel ďaleko, čím ľudí donúti uvedomiť si, že odmenou za hriech je smrť.

Boh je svätý. Preto svet tak vyzerá. Človek žne to, čo zasial. To sa týka aj sveta, ktorý je vo vzbure proti Božím zákonom.

Nikdy nepodľahni pokušeniu uveriť, že Ježiš nemá všetku moc na nebi aj na zemi. Boh Mu úplne odovzdal vládu. Napriek tomu dnes ešte nevidíme, čo všetko podlieha Ježišovi. Stále existujú otázky, na ktoré nevieme odpovedať. Keď však upierame oči na Ježiša, ktorého Boh načas urobil menším od anjelov, nezáleží na tom.

Boh ti nedáva odpoveď na všetko. Ale znovu a znovu ťa uisťuje o svojej láske. Nemôžeš sa pozerať na Ježiša ako na Božieho obetného Baránka bez toho, aby si si pripomenul, ako vrúcne ťa Boh miluje.

Či nie je najdôležitejšie, že nemusíš mať pochybnosti o Božom srdci, ktoré sa zlomilo z lásky k tebe? Nestačí ti uistenie, že uprostred hriechu, trápenia a nešťastia máš večnú spravodlivosť, ktorú pre teba dosiahol Ježiš? Záleží na tom, že Boh neodpovedá, keď ťa namiesto toho vezme do náručia a objíme? Existuje vari niečo veľkolepejšie ako istota, že si Jeho dieťaťom?

Boh ti dal odpoveď na najdôležitejšiu otázku. Nemusíš mať pochybnosti o tom, ako budeš zachránený. Deje sa to, keď sa pozrieš na Ježiša a dbáš na všetko, čo o Ňom hovorí Božie slovo. Vtedy Boh vo svojej milosti dáva svojho Ducha a vytvára v tvojom srdci vieru. Vtedy si spasený a kráčaš v ústrety dňu, kedy uvidíš, že všetko je podriadené Ježišovi.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.