Plnosť viery - 11. október - evs.sk

Zamyslenia

Plnosť viery – 11. október
11. októbra 2021
Play

„Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez vlastné telo; a keďže máme aj veľkého kňaza nad domom Božím: pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti viery.“ List Židom 10:19–22

Keď Pán Ježiš zomrel na kríži, chrámová opona sa roztrhla na dvoje. Týmto nám Boh názorne ukazuje, že vďaka Ježišovej smrti je cesta k Nemu otvorená pre všetkých ľudí bez rozdielu.

V Ježišovej krvi máme prístup dovnútra, do svätyne. Ježišova obeť odstránila všetko, čo nás oddeľuje, všetky prekážky medzi nami a Bohom. Pán Ježiš je naším predstaviteľom a zástupcom – našim Veľkňazom pred Bohom. Po Jeho smrti na kríži sa končí chrámové obetovanie v Jeruzaleme. Už nie je potrebný pozemský veľkňaz. Prístup k Bohu je otvorený pre všetkých. Odvaha pristúpiť k Bohu nespočíva v našich pocitoch. Ten, kto je z pravdy, sa cíti odsúdený a obžalovaný Bohom kvôli svojim hriechom. Boh nám ukazuje, akí v skutočnosti sme. Odhaľuje nás a necháva nás spoznať súd nad našimi hriechmi vo vlastnom svedomí. Vtedy sa cítime všelijako, len nie odvážne. Cítime, akoby nás Boh chcel zavrhnúť, a bol by to jediný spravodlivý následok nášho hriechu a nevery. Ale prichádza k nám zvesť o dôvere v Ježišovej krvi. Právo pristúpiť k Bohu je v Ňom, nie v nás. Pán Ježiš je naša dôvera a prístup. (Ef 3:12)

Nech by sme objavili o nás samých čokoľvek, akékoľvek čierne by to pre nás bolo, máme prístup k Bohu skrze Pána Ježiša Krista! Ale ten prístup musíme používať! Ak to nerobíme, sme stratení. Ak ho používame, sme spasení. Máme pristupovať s pravdivým srdcom. Položiť všetko pred Boha otvorene. Pristupovať máme takí, akí sme. Rozprávaj sa s Ním o svojom hriechu! Rob to v ’plnosti viery’!
Táto plnosť viery, to nie je pocit, je to nespochybniteľná dôvera, že čo Boh povedal, to platí!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.