Odpustenie hriechov - 11. máj - evs.sk

Zamyslenia

Odpustenie hriechov – 11. máj
11. mája 2022
Play

„A odpusť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi.“ Evanjelium podľa Lukáša 11:4

Táto modlitba ukazuje, že Pán Ježiš nikdy neočakával, že by Jeho nasledovníci boli bez hriechu. Práve naopak. On vie, že každý deň – a viackrát za deň – sa musíme modliť za odpustenie svojich hriechov.

V Kristovi stojíme pred Bohom čistí a dokonalí. V Ňom sme v Božích očiach bez hriechu, pretože je nám prirátané všetko, čo On urobil, a nie je nám pripočítavané to, čo robíme my. Preto mohol Pán Ježiš povedať svojim učeníkom nasledujúce slová, hoci ich musel niekedy kárať za hriechy: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril.“ (J 15:3)

Ale aj ten, kto je čistý, potrebuje každodenné očisťovanie. Pán Ježiš nám to názorne ukázal, keď umýval učeníkom nohy. „Kto sa okúpal, nepotrebuje sa umývať –
ak len nie nohy – a celý je čistý. A aj vy ste čistí, ale nie všetci.“ (J 13:10)

Aj keď sme sa okúpali, aj tak si musíme umyť nohy, ktoré sme si zašpinili.

Naše chodenie vo svete nás znečisťuje tak, že potrebujeme každodenné úplné odpustenie hriechov. Keď kresťan prestane vyznávať svoje hriechy každý deň, onedlho odchádza od viery v Pána Ježiša Krista.

Preto je táto modlitba za odpustenie hriechov upozornením. Máme vedieť, že ak necítime každodennú potrebu vyznávať svoje hriechy, sme na zlej ceste. Toto upozornenie je veľmi potrebné, pretože väčšinu hriechov robíme bez toho, aby sme o nich vedeli. „Kto si uvedomí poblúdenia? Z nepovedomých vín ma ospravedlň.“ (Ž 19:13)

Avšak v prvom rade nám táto modlitba ukazuje, že Boh je ochotný odpúšťať nám naše hriechy. Môžeme bez strachu prijať odpustenie, pretože Pán Ježiš, ktorý nás naučil túto modlitbu, zobral zodpovednosť a trest smrti za naše hriechy sám na seba.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.