Trpiaci služobník - 29. marec - evs.sk

Zamyslenia

Trpiaci služobník – 29. marec
29. marca 2019

„Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov? Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás.“ (Iz 53:1-6)

Ježiš bol v mnohých ohľadoch výnimočný. Ak by si ale Jeho život posudzoval podľa štandardov sveta, podľa väčšiny by bol považovaný za zlyhanie. Bol chudobný, odmietnutý a zomrel ťažkou a hanebnou smrťou. Nehľadal pohodlie, moc a uznanie, ako to robia iní.

Dokonca ani v jeho vonkajšom vzhľade neexistoval žiadny náznak toho, že je tvorcom a udržiavateľom vesmíru. Nemal krásu ani majestát, ktoré by mu iní závideli, hoci bol jediným zdrojom všetkej krásy. Viac než to, bol dokonale odmietnutý a opovrhovaný, muž bolesti do takej miery, že ľudia sa odvrátili a skryli pred Ním svoje tváre. Bol zasiahnutý, súžený, prebodnutý, potrestaný, zdrvený a trpel nad naše chápanie. To všetko a pritom bol najviac nevinným a spravodlivým človekom, ktorý kedy žil.

Ježiš prešiel všetkými týmito vecami, aby sme my nikdy nemuseli. Zažil smútok a žiaľ spôsobom, ktorý sme my nikdy nemohli zniesť. Bol potrestaný za hriech, hoci on sám nikdy nezhrešil. Posledný verš nám hovorí, že my všetci sme ako ovce – hlúpe, bezmocné a chceme chodiť vlastnou cestou. Hospodin ale dovolil, aby Ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Hoci bol bohatý, schudobnel pre nás, aby sme my zbohatli Jeho chudobou.

Modlitba

Otče, žasneme nad pokorou a súcitom Tvojho Syna. Iba skrze Jeho rany sme uzdravení. Každodenne v nás obnov radosť z nášho spasenia a pomôž nám žiť vo svetle ešte väčších vecí, ktoré prídu. V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.