Ži v Božej milosti - 16. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Ži v Božej milosti – 16. apríl
16. apríla 2023
Play

„Trochu kvasu nakvasuje celé cesto.“ List Galatským 5:9

Stačí len trochu dodržiavať zákon, aby bol život kresťana v troskách. Nič nedokáže ukradnúť istotu a radosť kresťana tak ako požiadavka zákona. Preto sa nemôžeme čudovať, že satan sa všetkými možnými spôsobmi snaží dostať kresťanov do područia zákona.

Mnoho kresťanov začína s milosťou, ale požiadavky zákona u nich zakrátko prevezmú miesto milosti. Zaoberajú sa len tým, kým by mali byť a čo by mali robiť. Ich záujem sa sústreďuje na to, aký vzťah má mať kresťan k jeden či druhej záležitosti. Začína rozsiahla a vyčerpávajúca práca a byť kresťanom je čoraz ťažšie. Pre niektorých to bolo také ťažké, že sa rozlúčili s kresťanstvom a cítili to ako oslobodenie.

Trochu kvasu nakvasuje celé cesto. Všetko zatrpkne.

Skutočný živý kresťan svoj život s milosťou začína, pokračuje s milosťou a s rovnakou milosťou končí. Milosť znamená, že všetky požiadavky, ktoré boli namierené proti tebe, boli presmerované na Ježiša. Keď ich On naplní, ty už nemusíš.

Kristus je koniec zákona, aby mohla existovať spravodlivosť pre každého, kto verí. Svoju spravodlivosť nezískaš tak, že budeš správne žiť. Prijímaš ju iba vierou kvôli Ježišovi. On naplnil zákon namiesto teba, preto ty už nemusíš.

Starý človek sa nikdy nenaučí počítať s Ježišom a silou milosti. Myslí si, že ak nie sme pod zákonom, hriech sa vymkne spod kontroly. Naša stará prirodzenosť nikdy nebola ochotná podriadiť sa skutočnosti, že silou hriechu je zákon, a že zákon bol vydaný, aby sa zväčšil priestupok.

Silou proti hriechu je sloboda od všetkých požiadaviek zákona. Keď žiješ v tejto slobode, za ktorú Ježiš za teba zaplatil, Božia milosť pracuje v tvojom živote a Ježišova láska dokázala to, čo by zákazy a požiadavky nikdy nedokázali.

Daj si preto pozor na otroctvo zákona! Ži v Božej milosti! To je sila svätého života. To je milosť, ktorá ťa drží ako Božie dieťa.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.