Ohromujúce slová - 5. december - evs.sk

Zamyslenia

Ohromujúce slová – 5. december
5. decembra 2023

„Preto som vám povedal, že umriete v hriechoch; lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch.“ Evanjelium podľa Jána 8:24

V Jánovi znamená viera stále dôverovanie, vloženie svojej dôvery, spoliehanie sa. Nie je výrazom myslenia, názoru, alebo chápania. Je výrazom úplného osobného postoja a úplného osobného vzťahu k Pánovi Ježišovi.

Pán Ježiš hovorí, že keď Mu človek nedôveruje a nevkladá v Neho svoju nádej, zomrie vo svojich hriechoch. To sú ohromujúce slová.

Pán Ježiš na seba vzťahuje Božie vlastné meno. Keď Boh povolával Mojžiša, aby vyslobodil svoj Izrael z Egypta, povedal mu: Som, ktorý som.

Toto vzťahuje Pán Ježiš na seba. Týmto nám ukazuje, že je to On, kto sa zjavil Mojžišovi na púšti. Vtedy ešte nebol v tele. Ešte nemal meno Ježiš. To dostal až vtedy, keď sa stal človekom.

Ale bol to On, kto bol v kre a hovoril k Mojžišovi: „Ja som Boh tvojho Otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov.“

On, ktorý sa takto zjavil v Starej zmluve – ktorý je nazývaný Pánom – On je teraz človekom, Ježišom Kristom!

Kto nevloží svoju dôveru a nádej v Ježiša ako Pána, zomrie vo svojich hriechoch, hovorí Pán Ježiš.

Už si mal možnosť spoznať, kým Pán Ježiš v skutočnosti je? Veríš v Neho, v takého, ako sa vyjavil?

Ak tak robíš, si blahoslavený! Ak tak nerobíš, zomrieš vo svojich hriechoch!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.