O anjeloch - 4. december - evs.sk

Zamyslenia

O anjeloch – 4. december
4. decembra 2023
Play

„Či nie sú všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?“ List Židom 1:14

Tieto slová hovoria o anjeloch. Hovoria preto, aby si vedel, že všemohúci Boh má armádu anjelov. Sú v Jeho službe a On ich používa. Znova a znova ich vysiela, aby pomáhali tým, čo majú zdediť spásu.

Biblia anjelov spomína často, ale aj tak sa môžeme čudovať, prečo o nich nehovorí ešte viac. Ako si spomínaš, majú nesmiernu silu. Vysvetlenie je nepochybne v tom, že Boh nás chce uchrániť pred tým, aby sme ich uctievali, pretože to je hriech. Boli by sme v tomto nebezpečenstve, ak by sme sa na nich zamerali. Apoštol Ján padol k nohám anjela na Patmose, no ten mu nedovolil uctievať ho. Anjeli sú našimi spoluslužobníkmi. Uctievať máme len Pána Boha.

Anjeli dostali úlohu, majú ľuďom pomáhať zdediť spásu. Nemôžeš si ju zaslúžiť. Vykonal ju Ježiš. Jeho dielo sa nedá vylepšiť. Spásu máš dediť a anjeli ti v tom pomôžu.

Satan a jeho armáda duchov majú jeden hlavný cieľ. Chcú ti zabrániť, aby si získal svoje dedičstvo. Ako to urobia, je pre nich druhoradé, len nech dosiahnu svoj cieľ.

V tomto duchovnom boji si malý a bezmocný Satan je silný a bojuje proti tebe zo všetkých strán. Preto sa máš obliecť do celej výzbroje Božej. Keď to robíš, nemáš volať anjelov, ale musíš sa modliť k Bohu. On potom pošle anjelov, aby ti slúžili.

Nevieme, ako často to Boh robí, ale môžeme si byť istí, že sa to deje často. Ak by Pán nestál za nami z nebies, stratili by sme dedičstvo, ktoré pre nás Ježiš vydobyl.

Boh nás z času na čas vedie hlbokými, tmavými a nebezpečnými údoliami. Možno si práve teraz v údolí malomyseľnosti a zúfalstva. Musíš vedieť, že nie si sám. Boh videl tvoju úzkosť a vstúpil do nej. Obkolesil ťa ohnivou stenou anjelov.

Čo sa týka teba, diabol má v podstate len jeden cieľ, ale to má aj Pán Boh. Boh chce, aby si zdedil spásu. A anjeli Mu pomôžu tento cieľ dosiahnuť.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.