On bol prebodnutý - 16. november - evs.sk

Zamyslenia

On bol prebodnutý – 16. november
16. novembra 2023
Play

„Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti…“ Izaiáš 53:5

Keď ti Hospodin prostredníctvom svojho Slova ukáže svojho prebodnutého a zmučeného Syna, všetko v tebe utíchne. Je to hrozný pohľad. „Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili.“ Je to strašné, keď Boh povie, že to boli moje priestupky a moje neprávosti, ktoré spôsobili, že Ježiš bol zasiahnutý, bitý a strápený.

Nemôžem robiť nič, len sa pýtať: Je môj hriech naozaj taký obrovský, že Boží trest musel byť taký krutý? Zároveň musím sám sebe povedať: Boh by nepodrobil svojho Syna hnevu a súdu, ak to nebolo nevyhnutné.

Preto sa musím podrobiť ukrižovanému Spasiteľovi. Musím tak urobiť s hanbou za seba. „Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele neprebýva dobré.“ Hadí jed odo dňa pádu človeka prenikol do hĺbky všetkého.

Uvažuj nad tým, že Ježiš za to všetko zobral plnú zodpovednosť. Potom sa podrobil trestu. Vypil kalich hnevu až do dna.

Keď človek premýšľa o tom, čo Ježiš musel pre neho vytrpieť, prináša to nevýslovný smútok.

Súčasne je moje srdce naplnené tichou radosťou. Rozmýšľaj o Ježišovi, ktorý zobral na seba hriech aj trest za hriech. Jeho láska je taká nesmierna, že ju nedokážem pochopiť.

Ako mám poďakovať, keď ani len nedokážem pochopiť všetko, za čo Mu mám ďakovať?

Jedno je isté: Musím začať teraz a musím sa modliť za to, aby vďaka v mojom srdci nikdy neprestala.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.