Uberať sa nesprávnym smerom - 15. november - evs.sk

Zamyslenia

Uberať sa nesprávnym smerom – 15. november
15. novembra 2023
Play

„Vy cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha.“ (Jk 4:4)

Abrám alebo Abrahám žil v pohanskej kultúre. Nebol vychovávaný vo viere v jediného pravého Boha, Jahveho, ktorý stvoril nebesia a zem. Jedného dňa však Pán povedal Abrahámovi, aby opustil svoju pohanskú kultúru a neveriacu rodinu a odišiel do krajiny, ktorú mu ukáže.

Abrahám čiastočne poslúchol. Odišiel z domu svojho otca, ale vzal so sebou aj svojho synovca Lóta. Keď prišiel hladomor, Abrahám sa rozhodol, že musia na nejaký čas odísť do Egypta. A kým tam boli, Abrahám aj Lót zbohatli.

Problém bol v tom, že majetok sa stal Lótovým hlavným životným cieľom. Lótovo srdce bolo zamerané na bohatstvo a svetské úspechy, zatiaľ čo Abrahám sa chcel páčiť len Pánovi.

Medzi Abrahámom a Lótom vznikli trenice, ako to vždy býva, keď majú ľudia v živote rozdielne priority. Preto nás Biblia varuje: „Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou? Aká zhoda medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký podiel veriaceho s neveriacim?“ (2K 6:14)

Abrahám chcel úzko kráčať s Bohom a tešiť sa zo spoločenstva s Ním. Naproti tomu Lót chcel priateľstvo s Bohom, ale chcel aj priateľstvo s týmto svetom. Niekedy ľudia, ktorí chcú poznať Boha, majú slabú vieru a charakter. Preto potrebujú iných kresťanov, aby ich podopierali.

Som si istý, že keď bol Lót v Abrahámovej blízkosti, duchovne sa mu darilo. Ale keď bol ďaleko od Abraháma, uberal sa nesprávnym smerom. Problém bol v tom, že Lót ťahal Abraháma dole.

Sú určití ľudia, s ktorými môžeme tráviť čas a ktorí spôsobia pokles nášho duchovného hladu. Potom sú iní ľudia, ktorí spôsobia, že sa budeme chcieť viac podobať Ježišovi. A čo ty? Aký vplyv máš na druhých?

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.