On naplnil zákon - 7. máj - evs.sk

Zamyslenia

On naplnil zákon – 7. máj
7. mája 2021
Play

„Veď Mojžiš píše, že človek ktorý činí spravodlivosť, tú zo zákona, živý bude v nej.“  List apoštola Pavla Rímskym 10:5

Zákon prichádza s podmieneným zasľúbením. Ak dodržiavame prikázania, dostaneme večný život, ale aj Božie požehnanie v celom našom živote, vo veľkých aj malých veciach a vo všetkom, čo sa nás týka. Pán Ježiš odpovedá: Čo je napísané v zákone? A keď odpovedajú poukazujúc na dve najväčšie prikázania – milovať Boha z celého svojho srdca a na príkaz milovať svojho blížneho – Pán Ježiš odpovedá: „To čiň a budeš žiť.“

Toto hovorí aj Mojžiš: „Človek, ktorý činí spravodlivosť, tú zo zákona, živý bude v nej.“

Kde nájdeme takého človeka?

Aby sme našli odpoveď, pozrime sa podrobnejšie na spôsob vyjadrenia. Keď porovnáme piaty verš s veršom šiestym, vidíme, že spravodlivosť zo zákona stojí v protiklade so spravodlivosťou z viery.
„Ale spravodlivosť z viery takto hovorí:…“ Hovorí o tom, ako človek nájde Krista.

Spravodlivosť zo zákona nikdy neexistovala medzi ľuďmi. Preto nemôže ani nič povedať, nemá o čom svedčiť. Ale naopak spravodlivosť z viery, tá existuje. Je sprítomnená vo všetkých, ktorí veria v Pána Ježiša. Ona hovorí a svedčí. (Podľa Božieho Slova je Pánu Bohu príjemný každý človek, ktorý sa v bázni pred Ním usiluje a koná spravodlivo, pozná Boží zákon a plní ho. Pozri Sk10:35; 2Tim 2:22 a i. Pán Boh však dáva pozor aj na naše srdce, aby nás skutky spravodlivosti neviedli do pýchy, ale ku Kristovi.)

Na začiatku sme sa spýtali: Kde nájdeme človeka, ktorý bude živý zo spravodlivosti zákona? Odpoveď je: nikde. Nikdy neexistoval!
Je len jedna výnimka: Pán Ježiš Kristus. On dodržal prikázania a naplnil zákon. Spravil to za všetkých ľudí. On je mojou a tvojou spravodlivosťou pred Bohom!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.