Nezanedbaj veľké spasenie - 8. máj - evs.sk

Zamyslenia

Nezanedbaj veľké spasenie – 8. máj
8. mája 2021
Play

Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? List Rímskym 6:3

Byť Božím dieťaťom je niečo úžasné. S údivom sa pýtam, či môže byť pravda, že ja, bezvýznamný človek, poznačený hriechom a utrpením, môžem byť skutočne dieťaťom Stvoriteľa neba a zeme? Je možné, že jedného dňa budem stáť pred Ním na súde a nezahyniem? Ako sa to stane? Sám Boh zasiahol. On nás svojím slovom a sviatosťami uisťuje o základe spasenia. Tým základom je smrť Ježiša Krista. Ak veríš v Ježiša, tak ukrižovaný Kristus pre teba znamená všetko. On bol obetným Baránkom na kríži, ktorý odčinil všetky tvoje hriechy. Visel na kríži medzi nebom a zemou ako Božie prekliatie. Preto môžeš byť spasený. Boh chce, aby si ukázal na určitý deň a povedal, že vtedy si bol pokrstený do smrti Ježiša Krista. Boh chce, aby si nepochyboval, že smrť Jeho Syna sa vzťahuje aj na teba. Všetko, čo Ježiš na Veľký piatok dokončil, sa vzťahuje aj na teba. Chápeš, že sa nevyhneš Božiemu súdu, ak zanedbáš také veľké spasenie? Odmietnuť dielo spásy a zmierenia je závažnejšie ako všetky tvoje hriechy. Ak neveríš, čo ti Pán dal v krste, si naveky stratený. Ak si to prijal skutočnou vierou v srdci, môžeš spievať s Roseniom: „Kristus ťa vykúpil, očistil a pokrstil, stará sa o teba, nesie, zachováva a požehnáva tvoju dušu.“ Ježišova smrť znamená, že On je tým, kto má tvoj hriech. Boh Ho doslova urobil tvojím hriechom. On sám bol bez hriechu. Zomiera namiesto teba, zasiahol Ho Boží hnev a trest. Predstav si, že si vykúpený do tejto reality! Ježiš vzal všetko, čo je moje, aby som ja mohol dostať všetko, čo je Jeho, všetku Jeho lásku, čistotu a bohatstvo Jeho milosti. Pochybuješ, či ťa miluje? Čo iné môžeš urobiť, ako veriť v Ježiša a nasledovať Ho?

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.