On zostáva verný - 23. august - evs.sk

Zamyslenia

On zostáva verný – 23. august
23. augusta 2022
Play

“Ak sa Mu spreneverujeme, On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť.” Druhý list apoštola Pavla Timoteovi 2:13

Najväčšou ťarchou pre kresťana po obrátení je hriech, podvod a nevera v ňom samom. V našom živote pred obrátením a prijatím odpustenia hriechov bolo veľa zlého. Ale niečo iné je všetka naša nevera, ktorú v sebe nachádzame po obrátení.

Vedomie tejto nevery v nás prerastá do obviňovania a chce nám zo sŕdc zobrať odvahu.

Prídem do cieľa, keď som taký, aký som?

Božie Slovo na to odpovedá tak jasne, že nikto nemôže zostať na pochybách. “Ak sa Mu spreneverujeme, On zostáva verný.” Boh nie je taký, ako sme my. Človeku nemožno dôverovať, ale Bohu áno.

Verný – to znamená, že nikdy nespochybňuje to, čo nám raz sľúbil. Je verný na celú večnosť.

Je verný preto, lebo nemôže zaprieť seba samého. Jeho podstata je totiž byť verný.

Preto máme každý deň, každé ráno novú milosť. Nesmieme žiť na základe toho, čo bolo. Každé ráno máme privilégium začať u Neho nanovo.

Preto môžeme svedčiť a spolu s Božím Slovom hovoriť: “Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.” (Žalospevy 3:22–23)

Keď sa ti zdá všetko tmavé, pozri sa na Jeho Slovo a zasľúbenia! Vlož všetku dôveru svojho srdca v Neho, ktorý nikdy nezradí svoje zasľúbenia!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.