Slovo o kríži - 24. august - evs.sk

Zamyslenia

Slovo o kríži – 24. august
24. augusta 2022
Play

„Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.“ Žalospevy 3:22 — 23

Pavol a jeho spolupracovníci vedeli, že všetko je v podstate o jednom — o zvestovaní Ježiša. Preto Ho vykreslili pred očami divákov ako Toho ukrižovaného.

Časy sa odvtedy zmenili, ale pomoc je rovnaká. Aj ty máš obrátiť svoju pozornosť na Ježiša. Neexistuje taká veľká úzkosť, aby si sa s ňou nemohol obrátiť na Neho.

Nemôžeš sa pozrieť na Ježiša, aby si nevidel, kto pred tebou stojí.

Je možné, že iní sa unavili, ale On nie. Počúva ťa a Jeho najväčšou túžbou je, aby si Mu dovolil vstúpiť do svojho trápenia.

Ježiš nie vždy zasahuje tak, ako by si chcel. Chceš víťaziť a byť silný, ale Ježiš ti dáva milosť. Robí to preto, lebo vie, čo potrebuješ zo všetkého najviac. Vie, že aj keby si sa stal kresťanom, akým túžiš byť, bez Jeho očisťujúcej krvi by si bol stále stratený.

Tvojou aj mojou najhlbšou potrebou je byť očistení od všetkých našich hriechov. To sa môže stať jedine Ježišovou krvou.

Skutočnosť, že dal za nás svoju krv, znamená, že dal svoj život, aby nás zachránil pred Božím hnevom a súdom. Niesol náš hriech so všetkými jeho hrôzami. Božie slovo hovorí, že Ježiš sa stal hriechom za nás.

Hriech, ktorý okúsil, nebol jeho vlastný Boh na svojho Syna položil tvoje hriechy. Syn ich niesol pod Boží súd ako obetný Baránok. Boh dovolil, aby Ježiša postihli následky nášho hriechu. Preto bola smrť pre Neho taká krutá. Avšak Ježiš sa jej nesnažil vyhnúť. Ten boj dobojoval až do konca, aby nakoniec mohol prehlásiť: „Dokonané je.“

Kážeme Jeho, hovorí Pavol. Keď videl Ježiša, všetko sa zmenilo. Viera v ukrižovaného a vzkrieseného Pána spôsobila, že milosť pretekala celým jeho životom. To platí aj pre teba. Slovo o kríži je Božou mocou na spasenie teraz aj navždy. Pomáha pri každom strachu, nebezpečenstve a pokušení — dokonca aj dnes.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.