Sila voľby - 2. november - evs.sk

Zamyslenia

Sila voľby – 2. november
2. novembra 2021
Play

„Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne,… Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára.“ (Iz 61:1)

Viktor Frankl vo svojej knihe Hľadanie zmyslu života opisuje reakcie dvoch bratov s rovnakým dedičstvom, prostredím, v rovnakom koncentračnom tábore pod nacistickou vládou. Z jedného sa stal svätec a z druhého podliak. Frankl nám udáva dôvod. Povedal: „Každý človek má v sebe silu vybrať si, ako bude reagovať v každej situácii, ktorá sa mu prihodí.“ Boh nás obdaril silou voľby. Niektorí ľudia dnešnej doby si neželajú prijať zodpovednosť za svoje konanie. Obviňujú spoločnosť. Obviňujú prostredie. Obviňujú školy. Obviňujú okolnosti. Adam však zhrešil v dokonalom prostredí za dokonalých okolností. Nemôžeme dávať všetko za vinu niekomu inému. Musíme prijať svoj podiel viny. Spoločnosť tvoria jednotlivci. Ak je v našej spoločnosti sociálna nespravodlivosť, my sme tí zlí; sme totiž súčasťou spoločnosti. Prijmime svoju zodpovednosť niečo s tým urobiť.

Modlitba dňa

S tvojou pomocou, živý Pane, chcem robiť správne rozhodnutia, aby som sa mohol dotknúť spoločnosti Tvojou uzdravujúcou láskou.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.