Osvedčené - 21. marec - evs.sk

Zamyslenia

Osvedčené – 21. marec
21. marca 2023
Play

„Božia cesta je dokonalá; reč Hospodinova je osvedčená; On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka.“ (Ž 18:31)

Ako viem, že Biblia je Božie slovo? Pretože mi dala skúsenosť, o ktorej tvrdila, že mi ju dá. Verím jej, pretože všetko, čo mi Biblia sľúbila, sa stalo pravdou. Všetko.

Biblia napríklad hovorí, že Boh mi odpustí hriech: „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“ (1J 1:9)

Keď som tento verš čítal prvýkrát, modlil som sa: „Pane, očisti ma od môjho hriechu.“ A jedna z prvých vecí, ktorú si pamätám, že som ako úplne nový kresťan zažil, bol pocit, že zo mňa spadlo obrovské bremeno.

Keď som sa v sedemnástich rokoch modlil a požiadal Ježiša, aby vstúpil do môjho života, nevedel som, čo som práve urobil. Nečítal som: „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ (1Pt 5:7) Nečítal som ešte žiadne biblické verše, ale pamätám si, že som cítil, ako zo mňa spadlo bremeno. To bol Boh, ktorý mi odpustil hriechy.

Biblia tiež hovorí: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ (2K 5:17) Stal som sa iným človekom po tom, čo som odovzdal svoj život Kristovi. Rozpoznal som vo svojom vnútri zmenu a vedel som, že je skutočná.

Už predtým som sa snažil byť lepším človekom. Chcel som byť starostlivejší a iný, ako som bol, ale nedokázal som zmeniť sám seba. Potom som bol zrazu s Kristom, ktorý vo mne žil, a keď som čítal Božie slovo, videl som, že sa mi tieto veci dejú presne tak, ako to hovorí Biblia.
Preto verím, že Biblia je Božie slovo. Dala mi skúsenosť, ktorú sľúbila.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.