Vyvolil si nás v Ňom - 20. marec - evs.sk

Zamyslenia

Vyvolil si nás v Ňom – 20. marec
20. marca 2023
Play

„Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním.“ List Efezským 1:4

Mnohí ľudia si myslia, že musia byť svätí a bez hriechu. Musia však priznať, že takí vôbec nie sú. Čoskoro sa začnú odsudzovať. Myslíš si, že všetko by malo byť iné. Si len pokorný kresťan. Všetky pokusy zlepšiť sa zlyhali. Pozeráš do budúcnosti s úzkosťou a pýtaš sa, či dôjdeš do cieľa.

Ak je to aj tvoja situácia, musíš sa poučiť z Božieho slova. Boh od teba neočakáva, že pred Jeho tvárou obstojíš v skúške sám. Bez ohľadu na to, ako ďaleko si došiel na ceste posvätenia, nikdy nebudeš mať čisté srdce. Nikdy nebudeš svätý ako Boh. Hospodin vedel, že je to tak. Preto ti pripísal svätosť, ktorá nemá základ v tom, čím si alebo čoho si schopný. Je to vďaka samotnému Ježišovi. Že si vyvolený, aby si bol svätý a bez úhony pred Jeho tvárou, nie je pre teba; je to pre Neho.

Preto musíš hľadať svoju svätosť v Ježišovi. Len tam ju môžeš nájsť. Pokiaľ ju hľadáš v sebe, budeš neustále prichádzať k rovnakému nešťastnému záveru, že nemáš žiadnu svätosť. Keď ju hľadáš v Ježišovi, uvedomíš si, že máš úplnú a dokonalú svätosť. Nie je možné ju poškvrniť. Je čistá a slávna. Ani Boh nenachádza žiadnu chybu v bohatstve, ktoré ti dal v Spasiteľovi a Vykupiteľovi.

Na Ježišovi nie je nič, čo by sa Bohu nepáčilo. Keď ťa odel do spravodlivosti svojho Syna, si taký svätý, ako len môžeš byť. Potom v tebe nie je nič, s čím by Boh nebol spokojný. Ježiš ťa úplne zakryl. Si v Ňom ukrytý.

Predstav si, že pred Boha môžeš prísť s vedomím, že keď ťa vidí, vidí vlastne Ježiša. To platí pre Božie dieťa. Preto si požehnaný. Všetko závisí od Ježiša, nie od teba. Si v Ňom a Boh vidí len Jeho.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.