Plnosť požehnania Kristovho - 4. december - evs.sk

Zamyslenia

Plnosť požehnania Kristovho – 4. december
4. decembra 2022
Play

„A viem, že keď prídem k vám, prídem v plnosti požehnania (Kristovho).“ List Rímskym 15:29

Ako mohol Pavol vedieť, že príde do Ríma v plnosti Kristovho požehnania?

Boh mu to ukázal.

Hospodin vie o všetkom vopred. Vedel, že Pavol príde do hlavného mesta sveta ako väzeň, fyzicky zlomený po dlhom väzení a nebezpečnej plavbe, pri ktorej loď nakoniec stroskotá.

Boh nie je závislý na vonkajšej sile. Jeho moc sa dokonáva v slabosti. Pavla odviezli do Ríma ako nenápadného človeka, ktorý nepôsobil veľkým dojmom. Keď sa ku kresťanom dostala zvesť, že je na ceste, vyšli mu naproti mimo mesta. Keď ich Pavol uvidel, ďakoval Bohu a bol povzbudený.

S čím prišiel Pavol k týmto kresťanom?

Prišiel k nim v plnosti Kristovho požehnania.

V rímskom zbore bolo veľa zlého. Nepochybne o tom svedčia Pavlove napomenutia v liste rímskym kresťanom. Napriek tomu tam Pavol nešiel hlavne preto, aby ich trestal a napomínal. Prišiel s Božou milosťou a všetkým, čo toto požehnané slovo obsahuje.

Požehnanie v Kristovi je všetko bohatstvo, ktoré hriešnik dostane vierou v Pána Ježiša. Nič nie je také požehnané, ako keď sa tvoje srdce tomu otvorí. Naplní ťa radosť zo spasenia. Tvoj kalich preteká. Vidíš, že ťa oceán milosti obklopuje zo všetkých strán. Všetko dostávaš nezaslúžene.

Ak je toto požehnanie živé, stáva sa neprekonateľnou silou. Láska Kristova totiž spája nás, hovorí Pavol.

V službe Kristovi sa nespolieha na vlastnú silu a schopnosti.

Pavol vedel, že sám osebe nemá žiadnu schopnosť. Jeho schopnosť pochádzala od Pána a bola úzko prepojená so slovami zmierenia, ktoré Boh vložil do jeho vnútra.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.