Svoju zmluvu poznať im dáva - 8. október - evs.sk

Zamyslenia

Svoju zmluvu poznať im dáva – 8. október
8. októbra 2023
Play

„Hospodin má spoločenstvo s tými, ktorí sa Ho boja, a svoju zmluvu poznať im dáva.“ Žalm 25:14

Boh sa neuspokojí, keď sa s Ním Jeho deti rozprávajú len občas. To Mu nestačí. Nechce, aby k Nemu prichádzali len tu a tam. Túži po spoločenstve s nimi. Chce každého jedného pritiahnuť, aby s Ním mal spoločenstvo.

Tvoja stará hriešna prirodzenosť hovorí nie. Rozhodne sa sama. Naše telo sa vzpiera. Často Bohu nerozumie, a keď Mu rozumie, nesúhlasí s Ním. Nepodriaďuje sa Jeho zákonu, a ani sa nechce podriadiť.

Cesta k dôvere v Boha vedie cez zomieranie našej hriešnej prirodzenosti. Jeho vychovávajúca ruka ťažko na nás dolieha. Je tak veľa vecí, ktoré sa musia odstrániť. Život vlastného ega zomiera ťažko.

Ale vďaka Božiemu úžasnému riadeniu sa môže stať, že jedného dňa ti to všetko bude odňaté. Ak máš v takej situácii oči upreté stále na Neho, už sa viac nepýtaš, čo znamená báť sa Boha. Sám Hospodin ťa to učí.

Je zvláštne, že až vtedy ti Boh môže dať poznať svoju zmluvu. Byť úbohý a mať málo sily je v Božom kráľovstve niečo veľké. Boh posiela preč bohatých s prázdnymi rukami a chudobných sýti dobrými darmi.

Keď začne odhaľovať svoju zmluvu milosti, mnohé záležitosti a problémy už pre teba nebudú dôležité. Prekvapuje ťa, že predtým bolo dôležité získať odpovede na to či ono. Dôvera k Bohu ťa vedie k Jeho myšlienkam.

Vo svojom Slove zjavuje, že ešte pred stvorením sveta si ťa v Ježišovi vyvolil, aby si v Ňom bol v Božích očiach svätý a bez úhony.

Boh, ktorý z večnosti stvoril vesmír a ten je pre našu myseľ nekonečný, ťa v Ježišovi poznal skôr, ako stvoril všetko ostatné.

Nemohol si ťa vybrať v tvojom hriešnom egu. Musel si ťa vybrať v Ježišovi. Preto ti môže večne dôverovať a oznámiť ti svoju zmluvu.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.