Počiatok múdrosti - 26. január - evs.sk

Zamyslenia

Počiatok múdrosti – 26. január
26. januára 2022
Play

„Vy ste však z neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha…“ (1K 1:30)

Verím, že by sme mali dostať všetko vzdelanie, ktoré len môžeme, ale nemali by sme sa opovážiť urobiť si z neho boha. John Dewey raz definoval vzdelanie ako systematickú, zmysluplnú rekonštrukciu skúsenosti; avšak väčšina moderného vzdelania obchádza Boha. To, čo v skutočnosti robíme, je, že rekonštruujeme svoje hriechy. Zväčšujeme svoje hriechy, rozširujeme a rozmnožujeme ich. Potrebujeme vzdelanie, ale nielen mysle a tela; rovnako potrebujeme duchovné vzdelanie. Človek má ducha a v našom súčasnom vzdelávacom systéme potrebujeme duchovný dôraz. Ak vychováme generáciu, ktorej chýba Božia múdrosť, môže sa zmeniť na vzdelaných surovcov a hlupákov. „Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom“ a vzdelania tiež. Uistime sa, že našou skalou je Boh.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, som Ti vďačný, že Tvoje Slovo vzdeláva môjho ducha a napĺňa ma.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.