Prečo sa kresťania navzájom potrebujú - 25. január - evs.sk

Zamyslenia

Prečo sa kresťania navzájom potrebujú – 25. január
25. januára 2022
Play

„Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná.“ (R 12:6, ekumenický preklad)

So všetkou technológiou, ktorú dnes máme, sme viac v spojení, než sme boli kedykoľvek v ľudskej histórii. Zároveň sme aj viac oddelení, než sme kedy boli. Nedávno som čítal, že mileniáli by radšej napísali správu inému človeku, než by sa s ním mali osobne porozprávať. Takže niekedy sa navzájom vôbec nerozprávame.

Niekto povedal: „Spojiť sa je začiatok, ostať spolu je pokrok, rozmýšľať spolu je jednota, pracovať spolu je úspech.“

Boh dal každému kresťanovi dary Ducha Svätého. Nie sú to nevyhnutne naše talenty, prirodzené schopnosti, s ktorými sme sa narodili. Sú to dary, ktoré dostávame nadprirodzene od Boha – duchovné dary.

Sú vymenované v 12. kapitole Listu Rímskym: „kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou; kto dar služby, nech slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje; kto dar napomínania, nech napomína; kto dáva, (nech dáva) z úprimnosti; kto je predstavený, nech je horlivý; kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný. (v. 6-8)

My veriaci potrebujeme zložiť svoje telefóny a namiesto toho sa spolu rozprávať, modliť a pracovať, pretože sme všetci časťou Kristovho tela. Všetci sme súčasťou cirkvi – Božej rodiny. Musíme si v Kristovom tele nájsť svoje miesta a robiť práce, do ktorých nás Boh povolal.

Pastor James Merritt poukázal na to, že v cirkvi a vo svete existujú dva druhy ľudí: pracovníci a ulievači. Buď si jeden alebo druhý. Ty rozhoduješ o tom, ktorý z nich budeš.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.