Prenasledovanie - 24. marec - evs.sk

Zamyslenia

Prenasledovanie – 24. marec
24. marca 2022
Play

„Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás.“ Evanjelium podľa Jána 15:20

Samozrejme, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Čo chce Pán Ježiš povedať týmito slovami? Zdôrazňuje, že sa máme na ne rozpomenúť.

Ježiš chce povedať, že sa máš pripraviť na utrpenie a prenasledovanie, ak Mu chceš slúžiť.

Je pre nás ľahké zabudnúť na všetko nepríjemné. Myslíme si, že je to strašná myšlienka, že by sme mali byť prenasledovaní pre Ježišovo meno.

Napriek tomu nás Ježiš žiada, aby sme sa na to pripravili. Ježišovi učeníci sa s Ním majú na všetkom podieľať.

V našej časti sveta sme už mnoho rokov nezažili otvorené prenasledovanie. Ale Božie slovo hovorí, že prenasledovanie príde v čase pred Ježišovým návratom. Bude to čas veľkého súženia.

Dejiny kresťanstva ukázali, že obzvlášť veľké odpadnutie od viery nastalo vtedy, keď kresťania zabudli, že sluha nie je väčší ako jeho pán.

Keď prenasledovanie zasiahlo kresťanov, ktorí neboli pripravení, mnohí zapreli svojho Pána a Majstra.

Je dobré byť realistický. A taký je len človek, ktorý sa spolieha na to, čo hovorí Božie slovo.

Rozhodujúcou pomocou v prenasledovaní je myslieť na Ježiša. On je Pánom, ktorý nám dal príklad. Naše ťažkosti sú malé v porovnaní s Jeho utrpením. Napriek tomu sa môžeme báť a znepokojovať. Ale pohľad na Ježiša nám môže pomôcť. On bude s nami uprostred každej núdze a vie o všetkom, cez čo musíme prejsť. Bol pokúšaný a skúšaný vo všetkom. Vďaka tomu nám môže prísť na pomoc.

Kresťan nie je ctený a uznávaný podľa ľudských názorov. Ani Pán Ježiš nebol. Najdôležitejšie pre Neho bolo, aby bol v centre Božej vôle. Musí to tak byť aj pre nás. Nasledujme Jeho šľapaje. Nech nás vedie cestou kríža do slávy.

V nebi budeš mať podiel s Ježišom. Tam budeš vyvýšený a oslávený naveky.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.