Si pod tlakom? Neprestávaj - 13. február - evs.sk

Zamyslenia

Si pod tlakom? Neprestávaj – 13. február
13. februára 2022
Play

„A keď som to videl, vstal som a riekol som popredným a pohlavárom správy a ostatným z ľudu: Nebojte sa ich,  ale pamätajte na Pána, veľkého a strašného, a bojujte za svojich bratov, za svojich synov a za svoje dcéry, za svoje ženy a za svoje domy!“ (Neh 4:14, Roháčkov preklad)

Ak sa bojíš kritiky, potom nič nehovor, nerob a nebuď nikým.

Ak sa však chystáš niečo povedať či urobiť, môžeš si byť istý, že ťa budú kritizovať. A ak robíš Božie dielo, budú ťa kritizovať ostro.

Čo urobil Mojžiš, keď sa na neho Izraelci sťažovali? Volal na Pána. Čo urobil kráľ Chizkija, keď od proroka dostal hrozbu? Priniesol ju Pánovi. Čo urobili učeníci Jána Krstiteľa, keď ho popravili? Šli to oznámiť Ježišovi.

Keď sa Nehemiášovi posmievali pre rekonštrukciu múrov Jeruzalema, za danú kritiku sa modlil a pokračoval v práci. Nehemiášove slová zneli nasledovne: „Počuj, náš Bože, lebo opovrhujú nami, a obráť ich potupu na ich hlavu a vydaj ich v lúpež v zemi zajatia. A neprikry ich neprávosti, a ich hriech nech nie je vytretý zpred tvojej tváre, pretože ťa popudzovali pred stavajúcimi.“ (Neh 4:4-5, Roháčkov preklad)

Čo máš robiť, keď ťa kritizujú alebo na teba útočia? Prines to pred Pána. Biblia nás nabáda: „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ (1Pt 5:7)

Dve veci, ktoré vždy môžeš dať Ježišovi, sú kritika a chvála. Kritika ťa dokáže vyprázdniť a chvála zase napumpovať.

Ak sa sústredíš na svojich kritikov, nebudeš robiť to, k čomu ťa Boh povolal. Ak sa tvoje oči zameriavajú na opozíciu, znamená to, že nehľadia na Pána.

Ak na teba niekto útočí, prines to v modlitbe pred Pána.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.