Majster komunikácie - 28. február - evs.sk

Zamyslenia

Majster komunikácie – 28. február
28. februára 2023
Play

„A veľký zástup počúval Ho s radosťou.“ (Mk 12:37)

Niekedy dostávam listy od detí, ktoré doma sledujú  moje online kázne. Som veľmi rád, keď dostávam takéto listy, pretože chcem, aby aj deti pochopili evanjelium. Možno nerozumejú všetkému, čo hovorím, ale možno počujú vtip alebo ilustráciu, ktorá u nich zarezonuje.

Keď sa delíme o evanjelium, chceme nadviazať kontakt s ľuďmi a priniesť im Dobrú zvesť zrozumiteľným spôsobom. To znamená vyhýbať sa tomu, čo nazývam kresťanský jazyk, teda slovám, ktoré používame a ktoré neveriacim ľuďom nedávajú zmysel. Ježiš bol majstrom komunikácie. Áno, bol to Boh, ktorý chodil medzi nami. A áno, bol Spasiteľom sveta, Mesiášom. Ale bol aj najväčším evanjelistom všetkých čias. Bol vzorom, ako zaujať ľudí posolstvom evanjelia.

Biblia o Ježišovi hovorí: „A veľký zástup počúval Ho s radosťou.“ (Mk 12:37) To jednoducho znamená, že Ježiš nikdy k nikomu nehovoril zložito. Keď komunikoval, ľudia mu rozumeli.

Aj my potrebujeme komunikovať Dobrú zvesť o Ježišovi Kristovi v jazyku, ktorému ľudia rozumejú. Niekedy zoberieme to, čo je neuveriteľné a krásne, a zbytočne to komplikujeme. A čo je ešte horšie, Dobrú zvesť robíme nudnou.

Musíme sa spojiť s ľuďmi, s ktorými hovoríme, a pamätať na to, že cieľom nie je vyhrať debatu, ale získať dušu.

Možno vás prekvapí, keď to budete počuť od kazateľa, ale všetko nemusí byť kázanie. Niekedy stačí byť priateľom a nadviazať prvotné spojenie. A niekedy potrebujeme objaviť niečo, čomu sa hovorí takt, intuitívne poznanie, ako povedať správnu vec v správnom čase.

Howard W. Newton povedal o takte nasledovné: „Takt je umenie vyjadriť svoj názor bez toho, aby ste si urobili nepriateľa.“  Ak chceme evanjelizovať v Ježišovom štýle, musíme robiť to isté.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.