Posledný boj - 4. marec - evs.sk

Zamyslenia

Posledný boj – 4. marec
4. marca 2022
Play

„Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť.“ List Efezským 6:13

Človek si nemyslí, že situácia by mohla byť ťažká, keď je všetko dokonané a vieme o tom. Ale Boh nás dokonale pozná a skrze svoje Slovo nám pomáha, aby sme hlbšie pochopili samých seba.

Stáva sa, že kresťania, ktorí žili s Bohom dlhé roky, odpadnú od viery pár rokov pred smrťou. V kresťanskom živote zažili boje a trápenie srdca. Bojovali a zápasili. No tesne pred cieľom ich postihla zvláštna ľahostajnosť a ľahkomyseľnosť. To ich porazilo.

Starý kresťanský vojak sa môže spätne pozrieť na mnohé víťazstvá aj prehry. Vynára sa myšlienka: Nie je čas odísť z boja?

Kým si nedosiahol cieľ, je nebezpečné uveriť, že víťazstvo je isté. Ak sa s tou myšlienkou stotožníš, už sa ti nezdá, že potrebuješ celú výzbroj Božiu. A ak ju nemáš, si bezmocný, keď satan začne svoj posledný rozsiahly útok.

Niektoré z najtragickejších nehôd v histórii horolezectva sa stali tesne pred dosiahnutím vrcholu. Horolezci boli plní radosti z blížiaceho sa víťazstva, ale niekoľkosekundový nedostatok koncentrácie ich stál život. Noha nestúpila na bezpečnú pôdu a pád do priepasti bol nevyhnutný.

Satana nezaujíma, či sme smelí. Nezáleží na tom, že sme ho predtým mnohokrát porazili, ak nás môže rozdrviť v poslednej, rozhodujúcej bitke. Pre neho je najdôležitejšie posledné víťazstvo.

Musíš mu odolávať až do posledného dňa. Dokážeš to, keď máš na sebe výzbroj, ktorá ti nepatrí. Všetko ti musí dať Boh. Musíš prísť k Nemu bezmocný. Všetku silu musíš získať z Ježišovej milosti. Musíš si obliecť Krista a neuspokojovať túžby hriešnej prirodzenosti. Nesmieš sa vyhýbať službe Ježišovi. Tak nebudeš porazený v poslednom boji, ale dosiahneš víťazstvo.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.