Je len jedno meno - 3. marec - evs.sk

Zamyslenia

Je len jedno meno – 3. marec
3. marca 2022
Play

„Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.“ Evanjelium podľa Jána 16:24

Keď Pán Ježiš opúšťal učeníkov, dal im nové právo, ktoré predtým nemali. Môžu prosiť v Jeho mene.

V tomto mene spočíva Božské splnomocnenie. Ten, kto prichádza pred Boha v Ježišovom mene, dostáva to, čo prislúcha Pánovi Ježišovi v nebi u Boha.

Keď prichádzame pred Boha, nemôžeme si robiť žiadne nároky na základe toho, čo sme dokázali. Naše skutky, naša zbožnosť, náboženskosť, alebo hocičo iné, o čom si myslíme, že má vplyv na náš vzťah s Bohom, nás len privádzajú pod Boží súd a nedávajú nám žiadne práva pred Bohom.

Je len jedno meno, ktoré má v nebi význam. Je to meno Božieho Syna, Ježiša Krista. Toto meno nám otvorilo nebo, pretože Pán Ježiš odstránil naše hriechy a sám sa stal našou spravodlivosťou pred Bohom. Ten, kto prichádza pred Boha, môže to spraviť len v Jeho mene, v ktorom je odpustenie hriechov a spravodlivosť bez zákona.
Preto je pre nás v Ježišovom mene otvorené nebo. Čokoľvek potrebujeme, môžeme o to prosiť v Jeho mene.

Neznamená to, že Boh nám dá všetko, po čom túžime, a na čo má ’starý’ človek chuť. Modliť sa, aby sme naplnili naše žiadosti, to nazýva Božie Slovo zlým modlením.

Boh hovorí, že ten, kto tak robí, nie je vypočutý v nebi a nedostáva nič. Ani vtedy nás Pán nechce počuť, keď vo svojom srdci nevidíme neprávosť.

Všetko, čo potrebujeme, aby sme žili ako kresťania, aby sme robili skutky, na ktoré nás Boh už vopred uspôsobil, aby sme sa správali spravodlivo a rozumne voči iným ľuďom, aby sme žili spravodlivý a pravdivý život – o to všetko sa môžeme odvážne modliť k Bohu v Ježišovom mene!

Netýka sa to len duchovných vecí, ale tiež telesných vecí, ako sú zdravie, financie a iné, ktoré sú tiež potrebné.

Môže sa samozrejme stať, že Boh odpovie inak, ako sme si predstavovali, ale jedna vec je istá. On nás počuje a pomáha nám!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.