Právo byť dieťaťom - 7. január - evs.sk

Zamyslenia

Právo byť dieťaťom – 7. január
7. januára 2022
Play

„Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v Jeho meno.“ Evanjelium podľa Jána 1:12

Všetci, ktorí prijímajú Pána Ježiša, prijímajú právo dané Otcom, byť Jeho deťmi. Podľa pôvodného textu znamená slovo ’moc’ splnomocnenie a toto slovo sa
v Biblii používa iba v spojení s Bohom, znamená teda Božie splnomocnenie. Význam slova splnomocnenie je mať právo na niečo, na čo má právo iný – pôvodca splnomocnenia. Boh splnomocnil tých, ktorí veria v Pána Ježiš, ku všetkému, čo má a na čo má právo Jeho vlastný Syn.

Boh dal právo byť dieťaťom, dedičské právo a všetko, čo k tomu náleží každému, kto počúva slovo o Pánovi Ježišovi, prijíma Ho a dôveruje Ježišovmu menu.

Pôvodne sme stvorení, aby sme boli Božími deťmi. Ale hriech zničil naše právo Božieho dieťaťa. Prišli sme o všetky naše práva pred Bohom pre hriech a neposlušnosť. Toto právo sa nedá obnoviť. Ani Boh to nemôže urobiť.

Toto vníma človek, ktorý dostáva možnosť vidieť sa v Božom svetle. Vtedy spoznáva, že prehral všetko a stojí pod Božím súdom. Vtedy sú v pokušení mnohí ľudia, vzdať sa nádeje na nápravu svojho postavenia pred Bohom. Ale nesmieš sa vzdať! Boh nám dal nové právo, nové synovstvo. Hriešnemu ľudskému pokoleniu dal svojho vlastného Syna so všetkými právami a nádherou. Byť kresťanom je to isté, ako mať všetky práva, ktoré patria osobe Ježiša Krista.

Toto dal Boh všetkým, ktorí prijímajú Pána Ježiša.

Možno sa teraz pýtaš: Ako sa prijíma Pán Ježiš? Ako môžem vedieť, že som Ho prijal? Odpoveď je napísaná: ten, kto verí v Jeho meno.

Základom každého splnomocnenia je meno. Platí to aj tu. Meno je Ježiš. Toto meno je našou zárukou pred Bohom.

Od okamihu, keď začneš dôverovať tomuto menu, prijal si Pána Ježiša. Kým dôveruješ Ježišovmu menu, je tvoje srdce otvorené pre Neho a ty máš dedičstvo Božieho Syna u Boha.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.