Predovšetkým buď vnímavý - 27. september - evs.sk

Zamyslenia

Predovšetkým buď vnímavý – 27. september
27. septembra 2023
Play

„Lebo hoci aj slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal.“ 1. list Korintským 9:19

Dnes už mnoho ľudí nepozná Bibliu. Boli časy, možno 30 rokov dozadu, že keď ľudia na otázku, či sú kresťania, odpovedali: „Áno.“ Keď sa spýtaš dnes, odpovedia nie alebo nevedia, kto je to kresťan.

Boli časy, keď ľudia pri narážkach na príbehy z Biblie, ako príbeh Adama a Evy alebo Noachovej archy, vedeli, o čom sa hovorí. Teraz sú mnohým ľuďom tieto príbehy neznáme.

Preto, keď vravíme o viere, je dôležité prispôsobiť sa ľuďom, s ktorými sa rozprávame, a hovoriť pre nich zrozumiteľne. Nepredpokladaj, že vedia, o čom hovoríš.

Na sviatok Letníc Peter poznal svojich poslucháčov. Mnohí zo zástupu, ku ktorému hovoril, boli svedkami Ježišovho ukrižovania. V zástupe boli aj niekoľkí, ktorí v Ježišovom ukrižovaní doslova zohrali úlohu. Peter citoval mnoho veršov z Písma, pretože jeho poslucháčmi boli väčšinou židia a poznali Písmo.

Naproti tomu dnešní ľudia sa viac podobajú tým, ku ktorým hovoril Pavol na Marsovom pahorku v Aténach. „Nato sa Pavel postavil prostred Areopágu a hovoril: Mužovia, Aténčania, zo všetkého vidím, že ste veľmi bohabojní; lebo keď som chodil po vašich svätyniach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu Bohu. Nuž, Toho, ktorého vy nepoznáte, a (predsa) ctíte, ja vám zvestujem.“ (Sk 17:22-23)

Štruktúra Pavlovho posolstva bola úplne iná ako štruktúra Petrovho posolstva. Peter hovoril k biblicky vzdelanému publiku, zatiaľ čo Pavol k biblicky nevzdelanému publiku.

Preto je dobré spoznať ľudí, s ktorými hovoríme. Je to dialóg, nie monológ. Predovšetkým buď vnímavý, pretože ľudí nezaujíma, koľko vieš, kým nevedia, ako veľmi ti na nich záleží.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.