Skryté piliere - 28. september - evs.sk

Zamyslenia

Skryté piliere – 28. september
28. septembra 2023
Play

„Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy.“ Evanjelium podľa Lukáša 5:3

Ježiš nežiadal od Petra veľa. Mal iba máličko odraziť od brehu, aby si Ježiš mohol sadnúť a z lode učiť zástupy.

Peter urobil, o čo ho Ježiš žiadal.

Veľa kresťanov chce, aby ich Boh používal. Chcú zanechať stopu, no nemyslia si, že ich Boh vedie k dôležitým úlohám. Všetko sa zdá byť malé a obyčajné. Preto postávajú vzadu.

Keď Boh povoláva, hľadá vernosť v malých veciach. Navštíviť chorých a starých je čisté a skutočné uctievanie Boha. V deň súdu Ježiš pochváli takúto službu.

Čo je veľké v Božom kráľovstve? Prijať Pána Ježiša.

Kto to robí?

Robí tak ten, kto prijme v Ježišovom mene dieťa. Ježiš nebol z pohľadu ľudí veľký ani dôležitý. Napriek tomu niesol v sebe bohatstvá celého neba. Tak je to aj so službou, do ktorej nás povoláva. Môže sa zdať bezvýznamná, ale stále zahŕňa nepochopiteľné bohatstvo. Skrze ňu Ježiš prichádza, aby sa s nami stretol.

Dnes Ježiš vchádza do tvojho člna. Možno ťa požiada, aby si máličko odrazil od brehu. Nechce od teba veľké veci, ale potrebuje tvoju pomoc.

Pre Petra sa poslušnosť v malom stala začiatkom veľkého, rozsiahleho diela, ktoré poznajú všetci kresťania. Tvoja poslušnosť asi nebude mať také výsledky. Ale predstav si byť v službe Ježišovi! Každá služba pre Neho je veľká. Nikdy neoľutuješ, že si Mu bol k dispozícii.

Mnohí služobníci v Božom kráľovstve sú ako skryté piliere. Často si ich iní ľudia ani nevšimnú, no Ježiš ich pozná. Nepovažovali sa za príliš veľkých na to, aby slúžili Bohu v malom.

Spýtaj sa Ježiša, čo chce, aby si robil. Poddaj sa Mu a slúž Mu. To je cesta požehnania.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.