Prejav viery - 26. január - evs.sk

Zamyslenia

Prejav viery – 26. január
26. januára 2023
Play

„… máme dôveru v Boha“ (1J 3:21)

Biblia učí, že viera sa prejavuje troma spôsobmi. V doktríne – teda v tom, čomu veríš. V uctievaní − tvojom spojení s Bohom a spoločenstvom kresťanov. A prejavuje sa aj v morálke − v spôsobe, akým žiješ a ako sa správaš. Biblia tiež učí, že viera nekončí pri vďačnosti Kristovi za spasenie. Viera pokračuje, rozvíja sa a rastie. Na začiatku môže byť slabá, ale postupne sa rozvíja a stáva sa silnejšou čítaním Biblie, modlitbou, zapojením sa do zboru. Takto môžeme stále viac vnímať vo svojom živote Božiu vernosť. Stále viac sa potom učíme spoliehať na Krista v každej potrebe, okolnosti a skúške.

Modlitba dňa

Tvoje Slovo učí ako veľmi túžiš, aby som sa spoliehal na Tvoju lásku a silu. Chválim Tvoje meno, môj Pán a Spasiteľ.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.