Skrýša Najvyššieho - 27. január - evs.sk

Zamyslenia

Skrýša Najvyššieho – 27. január
27. januára 2023
Play

„Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinu: Moje útočište, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“ Žalm 91:1–2

Kto prebýva v skrýši Najvyššieho a odpočíva v tôni Všemohúceho?

Všetci tí, ktorí majú odpustené hriechy, ktorým Pán nepočíta ich zlé skutky, ale pripočítava im Kristovu spravodlivosť.

Takýto človek môže odvážne povedať Bohu: Moje útočište, môj hrad.

Útočište podľa pôvodného textu znamená úkryt. Je to miesto, kam nešťastia a katastrofy nedosiahnu. Veľakrát je toto slovo použité o Pánovi.

„Dúfajte v Neho, ľudia, v každý čas; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočišťom!“ (Ž 62:9)

Nám sa nevyhne odpor, ťažkosti a utrpenia, aj keď sme kresťania. Mnoho vecí nás zneistí a možno aj vyľaká. Na to nás Boh pripravil.

„Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin.“ (Ž 34:20)

Kto je v Pánovej skrýši, vyzná: „Boh nám je útočišťom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora.“ (Ž 46:2–3)

Aj keď kresťan prežíva veľa vecí, ktoré sa zdajú zlé a nešťastné v ľudských očiach, vedie to len k tomu, že sa učí lepšie spoznávať Pána Boha a to zvyšuje jeho bezpečie a odvahu.

Preto Pán chce, aby sme pred Ním vyznali: Môj Boh, v Teba dúfam!

Dôverujem Pánovi a som v bezpečí.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.