Kreatívny Boh - 2. november - evs.sk

Zamyslenia

Kreatívny Boh – 2. november
2. novembra 2022
Play

„A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným.“ (R 8:26)

John Knox sa so záujmom o každú dušu vo svojej krajine modlil nasledovne: „Daj mi Škótsko, inak zomriem!“ Jeho najúprimnejšiu snahu Boh odmenil duchovným prebudením v krajine. Knoxova modlitba predstavuje „modlitbu v Duchu“. Je to prejav hlbokého duchovného záujmu o ostatných a je vzbudený Božím Duchom. Takýto druh modlitby môže preskočiť oceány, uháňať naprieč spaľujúcou púšťou, preskočiť hory, bežať cez džungle a priniesť uzdravenie a nápomocnú silu evanjelia predmetu modlitby.

To, že „Duch sa prihovára,“ naznačuje skutočnosť, že sa cez nás prihovára, modlí a trúchli Boh. Tak sa stávame Božími spolupracovníkmi, Jeho skutočnými partnermi. Naše životy sú pozdvihnuté z nízkej úrovne sebectva na vysokú úroveň kreativity s Bohom. John Knox sa úprimne modlil a cirkev v Škótsku prešla do nového života.

Modlitba dňa

Volanie môjho srdca je vypočuté − ďakujem Ti, Pane Ježiši!

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.