Daň za starosti - 1. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Daň za starosti – 1. apríl
1. apríla 2019

„Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ (1Pt 5:7)

Jedno ráno muž kráčal smerom k mestu, keď vtom zbadal Smrť, ktorá kráčala rovnakým smerom. Muž zastavil Smrť a spýtal sa jej: „Kam ideš?“

„Idem pre sto ľudí z toho mesta,“ odpovedala Smrť.

„To je hrozné,“ povedal muž.

„Je to moja úloha.“

A tak muž bežal do mesta, aby všetkých varoval. Keď nastal večer, muž videl Smrť kráčať preč z mesta. Muž k nej pribehol a povedal: „Vravela si, že ideš pre sto ľudí. Prečo ich zomrelo až tisíc?“

„Slovo som dodržala,“ povedala Smrť. „Vzala som len sto ľudí, zvyšných vzala Starosť.“

Taký môže byť aj reálny život. Starosť nás môže jednoducho dostať. Štúdie ukázali, že 75 – 90 % Američanov, ktorí navštívia všeobecného lekára, má problémy súvisiace so stresom a starosťami. A predsa sa väčšina našich starostí nikdy nenaplní. Dr. Walter Calvert vo svojom výskume o starostiach a obavách zistil, že len 8 % starostí a obáv ľudí, ktorí sa výskumu zúčastnili, bolo oprávnených. Zvyšných 92 % obáv bolo imaginárnych, alebo sa nikdy nestali.

Anglické slovo starosť (worry) pochádza z anglosaského slova, ktoré znamenalo „dusiť sa“. Presne to starosti robia – dusia nás.

Biblia hovorí: „Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ (1Pt 5:6-7) Uvaliť naňho starosti znamená odhodiť ich. Akoby si niesol nadbytočnú batožinu a Tvoj priateľ by povedal: „Daj, ja ti to ponesiem.“

„Rád,“ odpovedáš. „Ďakujem!“

Presne to v Biblii hovorí Peter. Vezmi svoje starosti a hoď ich Kristovi, pretože On sa o Teba stará.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.