Celá pravda - 10. júl - evs.sk

Zamyslenia

Celá pravda – 10. júl
10. júla 2020

„Majte súcit s pochybovačmi, zachraňujte ich, vytrhnúc ich z ohňa. Iných sa zase ujmite s bázňou, nenávidiac aj ich odev poškvrnený telom.“ (Jud 1:22-23)

Jednou z vecí, pre ktorú sa ľudia sťažujú na cirkev, sú kazatelia, ktorí desia ľudí kázaním o pekle. Ľudia vravia, že sa im tento druh kázania nepáči.

Moja otázka znie: „Kde sú?“ Kedy si naposledy počul kazateľa, ktorý by kázal o Božom hneve a o pekle? Zvyknem sledovať televíznych kazateľov, no nespomínam si, kedy som naposledy bol svedkom podobného kázania alebo nebodaj zmienky o pekle.

Musíme povedať celú pravdu. Viem, že u ľudí vzbudzuje téma pekla nepohodlie, lenže Biblia sa touto témou zaoberá. Práve preto sa na ňu potrebujeme pozrieť dôkladne. Oveľa viac ľudí smeruje do pekla než do neba, pretože Ježiš vyhlásil: „Vchádzajte tesnou bránou,  lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú;“

Áno, evanjelium je dobrá správa. Nedokážeme však dôkladne oceniť dobrú správu, pokiaľ nepochopíme tú zlú. Zlá správa je, že náš hriech nás oddeľuje od Boha. Smerujeme do pekla, a tento problém nedokážeme nijako vyriešiť sami.  Dobrá správa je, že Boh nás miloval tak veľmi, že poslal svojho syna, Ježiša, na záchrannú akciu, aby zomrel na kríži namiesto nás, a tak odčinil naše hriechy. A ak sa odvrátime od svojho hriechu a budeme v Neho veriť, Boh nám môže naše hriechy odpustiť a my môžeme mať istotu, že po smrti pôjdeme do neba.

Vo svojich rukách držíme kľúč od väzenia, v ktorom sa neveriaci nachádzajú. Máme riešenie, ktorým je evanjelium. Naliehavo potrebujeme zasiahnuť ľudí, ktorí smerujú do pekla.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.