Malomocný - 11. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Malomocný – 11. apríl
11. apríla 2019

„Tu prišiel k Nemu malomocný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očistiť. I zľutoval sa nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý! Ako to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol očistený. I pohrozil mu prísne a hneď ho odpravil slovami: Nehovor o tom nikomu. Ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie, čo nariadil Mojžiš, na svedectvo ľuďom. On však, len čo odišiel, všade hovoril o tom a rozhlasoval, čo sa stalo, takže (Ježiš) ani nemohol verejne vojsť do mesta, ale býval von na pustých miestach. A prichádzali k Nemu odvšadiaľ.“ (Mk 1:40-45)

Byť nakazený malomocenstvom bola jedna z najtragickejších vecí, ktoré sa mohli stať osobe v starovekom svete. Kedykoľvek bol malomocný v blízkosti iných ľudí, musel volať „nečistý, nečistý“, aby okoloidúci vedeli, že sa nemajú približovať. Malomocný musel žiť sám, „mimo tábora“, aby sa znížilo riziko prenosu jeho choroby na iných (3M 13:45-46). Byť malomocným znamenalo neustálu izoláciu a poníženie.

A potom prišiel Ježiš a všetko zmenil. Jedna z veľkých krás evanjelií je, ako často zaznamenávajú Ježišove interakcie s malomocnými. On prichádzal k nim a oni prichádzali k Nemu. Zaobchádzal s nimi s úctou a láskavosťou. Dokonca robil nemysliteľné, dotýkal sa ich a Jeho dotyk ich očistil. Ježiš uzdravoval malomocných.

Mnohí biblickí učenci poukázali na to, že existuje analógia medzi fyzickým stavom malomocenstva a duchovným stavom hriechu. Hriech nás v našich srdciach izoluje od Boha, ako aj od iných ľudí. Môžeme sa pokúšať skryť ho alebo odstrániť, ale škvrna hriechu zostáva prítomná. Rovnako ako Lady Macbeth, snažíme sa prekryť škvrnu hriechu, plačúc: „Preč, ty prekliaty fľak!“ ale zbytočne. Sme nečistí, a vieme to. 

Dobrá správa evanjelia je, že Ježiš Kristus je nákazlivo čistý človek. Keď sa dotkol malomocného, Ježiš sa nenakazil malomocenstvom. Namiesto toho sa malomocný stal čistým. Tí, ktorí sa márne snažia odstrániť svoj hriech, musia dovoliť, aby sa ich dotkol nákazlivo čistý človek. A rovnako ako malomocný v príbehu, my, ktorí zažijeme tento dotyk, sme neopakovateľne vďační a nedokážeme nehovoriť o našom stretnutí s nákazlivo čistým človekom.

Modlitba

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvojho Syna, ktorý očisťuje všetko, čoho sa dotkne. Nech sa Jeho milosť dnes a každý deň dotkne našich sŕdc a skutkov. V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.