fbpx

Zamyslenia

Každodenné Biblické zamyslenia

Hrob – 20. apríl

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke „Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý muž z Arimatie, menom Jozef, ktorý tiež bol Ježišovým učeníkom. Ten išiel k Pilátovi a prosil o Ježišovo telo. Nato Pilát...

prečítajte si viac

Kríž – 19. apríl

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke „Pilát vzal teda Ježiša a dal Ho zbičovať. Vojaci uplietli veniec z tŕnia, položili Mu ho na hlavu, obliekli Ho do šarlátového plášťa a prichádzajúc k Nemu...

prečítajte si viac

Umytie – 18. apríl

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke „Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla Jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im...

prečítajte si viac

Pomazanie – 15. apríl

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke „Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti z pravej nardy. Rozbila alabastrovú nádobu a...

prečítajte si viac

Volanie – 13. apríl

„Keď sa (Ježiš) osamote modlil, boli s Ním len učeníci. Spýtal sa ich: Za koho ma pokladajú zástupy? Odpovedali Mu: Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, a zase iní (hovoria), že niektorý z dávnych...

prečítajte si viac

Pôst – 10. apríl

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke „Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal...

prečítajte si viac

Baránok – 9. apríl

Prehrať AUDIO zamyslenie na stránke „Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som povedal: Prichádza po...

prečítajte si viac

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.