Dôverovať Božiemu načasovaniu - 13. február - evs.sk

Zamyslenia

Dôverovať Božiemu načasovaniu – 13. február
13. februára 2021

„Hospodina čakávam, na Jeho slovo čaká moja duša.“ (Ž 130:5)

Mojžiš strávil na faraónovom dvore štyridsať rokov zisťovaním, že je niekto, potom strávil štyridsať rokov v púšti zisťovaním, že je nikto a následne strávil štyridsať rokov zisťovaním toho, čo môže Boh urobiť s niekým, kto zistil, že je nikto.

Ako egyptský princ bol Mojžiš mocným mužom. Chcel však tiež pomôcť svojim spolubratom Židom. Preto keď videl nespravodlivosť, vzal celú záležitosť do vlastných rúk. Zabil Egypťana, ktorý bil Žida. Boh Mojžiša nepožiadal, aby to urobil. Mojžiš  to vzal do svojich vlastných rúk. Stal sa zločincom, a tak si to namieril do kopcov. Mojžiš mal počkať na Božie načasovanie.

Odrazu sa z Mojžiša princa stal Mojžiš pastier. Pre Egypťanov bola pozícia pastiera podradná. Mojžiš sa vytratil do zabudnutia. . Z následníka  egyptského trónu sa stal bežný pastier oviec, ktoré ani nevlastnil.

Myslím si, že niekedy sme, čo sa týka Boha, netrpezliví a berieme veci do vlastných rúk. Možnože si manželka vydatá za neveriaceho manžela a myslíš si, že  doňho budeš toľko rýpať, až ho „dokopeš“ do Božieho kráľovstva. Ver mi, takto to nebude fungovať. Nijakého človeka nikdy nedonútiš prísť do Božieho kráľovstva. Ak žiješ zbožný život, tvoj manžel to vidí.

Za veci, čo nás trápia, sa potrebujeme modliť. Potrebujeme dôverovať Bohu a čakať na jeho načasovanie. Keď je načasovanie správne, Pán ťa bude viesť,  a to je čas, kedy máš konať. Nestačí len urobiť správnu vec. Potrebuješ urobiť správnu vec správnym spôsobom a v správnom čase.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.