Odpoveď na pochybnosti - 13. jún - evs.sk

Zamyslenia

Odpoveď na pochybnosti – 13. jún
13. júna 2019

„Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.” (J 5:24)

Ľudia sa ma často pýtajú, či kresťania môžu stratiť spasenie. Majú strach, že by sa im to mohlo stať, a myslím, že na to majú dobrý dôvod. V životoch čerstvo rozhodnutých kresťanov často prichádzajú pochybnosti. Rovnako je to v životoch kresťanov, ktorí kráčajú s Pánom roky. Úplne prvý spôsob, akým had pokúšal ľudí v záhrade Eden, spočíval práve v snahe spochybniť Boha. Had povedal Eve: „Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu?“ (1M 3:1) Inými slovami: „Naozaj Boh povedal to, čo si myslíš, že povedal?“

Ak Ti niekedy hlavou behajú myšlienky ako: „Možno nie som spasený; možno vo mne Kristus nežije…“ musíš sa postaviť na Božie Slovo. Nespoliehaj sa na svoje emócie, tie sa môžu neustále meniť. Tu je niekoľko veršov, ktorými si v takej situácii môžeš pripomínať Božiu vernosť:

„Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe; kto neverí Bohu, urobil Ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi.“ (1J 5:10)

„A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti.“ (R 8:16)

„Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.” (J 5:24)

„Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.“ (1J 5:13)

Keď bol Ježiš pokúšaný na púšti, na každú výzvu odpovedal slovami: „Je napísané,“ a za nimi citoval Písmo. Ježiš stál na základoch, na ktorých môžeme stáť aj my. Citovanie Písma upevní našu vieru. Práve preto potrebujeme poznať Božie Slovo.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.