Odmena - 14. marec - evs.sk

Zamyslenia

Odmena – 14. marec
14. marca 2021
Play

„Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi: Zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až po prvých.“ Evanjelium podľa Matúša 20:8

Podobenstvo o pracovníkoch na vinici nie je podobenstvom o práci v Božom kráľovstve. Podobenstvo súvisí s odpoveďou Pána Ježiša na Petrovu otázku: „Ajhľa my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa; čo teda budeme mať za to?“ (Mt 19:27) Pán Ježiš odpovedá, že nie zbytočne všetko opustili a nasledujú Ho. Dostanú veľkú odmenu. Tiež ostatní kresťania dostanú odmenu za to, čoho sa vzdali pre Pána Ježiša. Ale Pán Ježiš potom k tomu pridáva – a je v tom varovný tón: „A mnohí prví budú poslední, a poslední prví.“ A po týchto slovách prichádza podobenstvo o robotníkoch na vinici. V Božom kráľovstve sa neodmeňuje podľa výkonu! Pán Ježiš, keď rozpráva o pláci pre tých, ktorí sa kvôli Nemu vzdávajú bežného štýlu života, chce zabrániť nedorozumeniu. Odmena v Božom kráľovstve sa dáva z milosti a nie za zásluhy! Z milosti sme spasení! V Božom Slove je spasenie nazývané darom milosti – darom, ktorý máme bez toho, aby sme si ho zaslúžili. (R 5:15–18; 6:23) Aj duchovné dary, ktoré sú našou výzbrojou v práci, sa nazývajú darmi milosti. Aj tieto dostávame bez toho, aby sme si ich zaslúžili. (1K 12:7–11) A tak isto aj pláca za naše skutky je z milosti. Keď začneme veriť sami sebe a nášmu vlastnému výkonu v Božom kráľovstve, stávame sa neposlušnými v službe Pánovi. Vtedy nás nečaká žiadna odmena. Človek, ktorý nedôveruje sebe a svojim výkonom, ale je závislý od samotného Pána a musí od neho dostávať vo všetkom pomoc, ten dokáže robiť Pánove skutky. On dostane odmenu za to, na čo ho Pán Ježiš mohol použiť!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.