Moc odpustenia - 22. máj - evs.sk

Zamyslenia

Moc odpustenia – 22. máj
22. mája 2019

„Nato Dávid chytil svoje šaty a roztrhol ich, podobne i všetci mužovia, ktorí boli s ním. Smútili, plakali a postili sa až do večera pre Saula a jeho syna Jonatána aj pre ľud Hospodinov, aj pre dom Izraela, pretože padli mečom.“ (2Sam 1:11-12)

Ak by sa nepriateľ, s ktorým už roky zápasíš, dostal konečne do problémov, na čo by si myslel ako prvé? Pochybujem, že by si uvažoval, ako mu prejaviť láskavosť, prípadne ako ju prejaviť členom jeho rodiny. Väčšinou chceme dávať to, čo dostávame. Ak nás niekto udrie, chceme úder vrátiť, a to ešte silnejšie. Taká je ľudská povaha.

Dávid však dal Saulovmu synovi Jonatánovi sľub a svoje slová vždy dodržal. Hľadal preto Jonatánových potomkov, lebo im chcel prejaviť milosť a láskavosť.

Keď Saul a Jonatán zomreli v boji, v Izraeli nebol žiaden kráľ. Dávid bol právoplatným kráľom, no boj o trón medzi domom Dávida a domom Saula neutíchal. Saul mal syna menom Íšbóšet a vojvodca Saulovho vojska menom Abnér ho vymenoval za kráľa. Ignoroval skutočnosť, že Boh si za Saulovho nasledovníka vyvolil Dávida.

Potom sa však Abnér a Íšbóšet pohádali a Abnér sa vyhrážal, že prebehne k Dávidovi. Čoskoro sa skutočne pridal na Dávidovu stranu, lenže to spôsobilo ďalší problém, pretože Jóáb, veliteľ Dávidovho vojska, nenávidel Abnéra. Nemohol uveriť, že Dávid ho v pokoji prepustil. Celá situácia sa vystupňovala, Jóáb prenasledoval Abnéra a napokon ho zabil.

Dávid bol pobúrený. Neustále boje ho unavovali a chcel s nimi skoncovať. Nechcel sa k svojim nepriateľom správať tak, ako sa oni správali k nemu. Chcel im odpustiť. Dávid mohol naplánovať veľkú pomstu, on však urobil presný opak. Dávid poznal moc odpustenia skôr než mnohí experti.

Bol Dávid dokonalý? Nie. Mal chyby? Áno. No Boh miloval Dávida a opísal ho ako muža podľa Jeho srdca.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.