Konajte svoje spasenie - 15. jún - evs.sk

Zamyslenia

Konajte svoje spasenie – 15. jún
15. júna 2019

„A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie.“ (F 2:12)

Počas zlatej horúčky v polovici 19. storočia prišli do Kalifornie ľudia z celého sveta, pretože počuli, že sa tam nachádza zlato. Niektorí si zjavne mysleli, že keď prídu do Kalifornie, nájdu kusy zlata len tak ležať na uliciach. Je síce pravda, že v tom čase bolo v Kalifornii dosť zlata, no ľuďom rýchlo došlo, že ho tam nebolo toľko, koľko dúfali.

Množstvo zlata sa nachádzalo v baniach, no na to, aby ste sa k nemu dostali, bolo treba veľmi ťažko pracovať a v práci vytrvať.

Presne to sa Pavol snaží vysvetliť svätým vo Filipách, keď im píše: „… s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie“ (F 2:12). Máme konať to, čo do nás vložil Boh. Musíme objaviť, čo pre nás Pán učinil.

Nepíše sa tam, aby sme pracovali na vlastnom spasení. Píše sa tam, že máme konať svoje spasenie. Spasenie je dar od Boha. V Liste Efezským sa píše: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ (Ef 2:8-9) Nepracujeme, aby sme boli spasení, my konáme spasenie.

Pavol tento výrok napísal veriacim. Konať svoje spasenie znamená žiť vierou, uskutočňovať ju. Sloveso konať tu nesie význam „pracovať tak, aby sme dosiahli cieľ“. Máme priviesť naše spasenie do cieľa.

Boh pracuje v srdci každého človeka, no my to musíme žiť, musí sa to prejaviť navonok. Spasenie musíme dolovať ako tí kalifornskí baníci. To znamená, že máme s bázňou a chvením kráčať k cieľu a dokonale naplniť naše spasenie.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.