Stvorení so zámerom - 16. február - evs.sk

Zamyslenia

Stvorení so zámerom – 16. február
16. februára 2019

„Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.“ (Ž 16:11)

Dôležitá otázka, ktorú si všetci potrebujeme zodpovedať, znie: „Prečo som na tomto svete?“ Ak túto otázku nemáme vyriešenú, máme problém.

Sme tu, aby sme spoznali a uctievali Boha, a teda prinášali duchovné ovocie. Sme stvorení, aby sme oslavovali Boha. Sme stvorení, aby sme Ho ctili. Sme stvorení, aby sme Mu prinášali radosť. Problémom je skutočnosť, že niektorí ľudia žijú len pre vlastné potešenie.

Boh dal každému z nás dar. Každému z nás dal z milosti život, čas na zemi, ktorý máme využiť. Je v tom však aj háčik. Nevieme, ako dlho náš život potrvá. Predpokladáme, že to bude dlho. Aspoň tak to plánujeme. Pravdou však je, že nevieme, ako dlho budeme žiť. To závisí len a len od Boha. A práve preto by sme nemali odkladať nič duchovné na neskôr. Vyriešme to hneď teraz, pretože nemôžeme premárniť ani chvíľku.

Biblia dokonca hovorí, že v posledných dňoch budú ľudia „milovníci skôr rozkoší ako Boha“ (2Tim 3:4). Háčik je však v tom, že radosť nikdy nenájdeme, ak sa za ňou ženieme. No ak robíme to, na čo sme boli stvorení, teda spoznávame Boha a uctievame Ho, nachádzame radosť. Nie prchavé potešenie, ktoré ponúka tento svet, ale skutočnú zbožnú a svätú radosť pri kráčaní s Bohom.

Výsledkom je duchovné ovocie, keďže ľudia vidia, ako v nás Kristus koná. Vidia Hospodina v našich životoch a ťahá ich to bližšie k Nemu. Platí to aj pre Teba? Napĺňaš Boží zámer pre Tvoj život?

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.