Úžasná výsada modlitby - 20. júl - evs.sk

Zamyslenia

Úžasná výsada modlitby – 20. júl
20. júla 2020

„Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou.“ (Ž 46:2)

Prednedávnom som sa svojich vnučiek opýtal, či poznajú rozdiel medzi želaním a modlitbou. Lucy povedala: „Pozri, dedko, želanie vyslovujeme len pre seba, ale modlitbu predkladáme Bohu.“ Správne. Medzi týmito dvoma je veľký rozdiel.

Zdá sa, že v určitom smere sa každý nejakým spôsobom alebo formou modlí. História ukázala, že dokonca aj tie najizolovanejšie kmene sa modlili k svojim bohom a prinášali im obety.

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky americkej spoločnosti Gallup sa viac Američanov bude tento týždeň modliť než cvičiť, šoférovať alebo pôjde do práce. Deviati z desiatich Američanov sa modlia pravidelne. Traja zo štyroch sa modlia každodenne. Avšak otázkou ostáva: Počuje Boh tieto modlitby?

Boh môže na naše modlitby odpovedať. Modlitba je nepochybne úžasnou výsadou, ktorú Boh daroval každému jednému z nás. Ak si sa niekedy ocitol v bezvýchodiskovej situácii, potom si pravdepodobne zistil, že Boh môže zasiahnuť a na základe modlitby veci zmeniť. Modlitba dokáže meniť situácie a ľudí. Dokonca môže zmeniť aj prírodné deje. Hovorí sa, že ak si stratil pevnú pôdu pod nohami, je čas padnúť na kolená.

Boh dopustí utrpenie, výzvy, núdzu a niekedy dokonca tragédiu, aby sa ľuďom ukázal, aby Jeho sila a sláva bola zjavená tým, ktorí sa pozerajú.

Preto sa mi zdá šialené, keď počujem o ľuďoch, ktorí prechádzajú utrpením, že sa od Boha vzdialia, alebo sa dokonca na Neho hnevajú. To je hlúposť. Biblia učí: „Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou.“ (Ž 46:2) V čase krízy sa potrebujeme na Boha obrátiť, a nie sa od neho odvracať.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.