Základy skutočného uctievania - 2. február - evs.sk

Zamyslenia

Základy skutočného uctievania – 2. február
2. februára 2019

„Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde.“ (J 4:24)

Uctievanie nie je o tom, či máš skvelý hlas alebo talent. Je to o tom, či máš srdce na správnom mieste. To je jediné, čo Boha zaujíma. Keď Ho uctievame, Boh hľadí na naše srdce a chce, aby sme uctievali v duchu a v pravde.

V 4. kapitole Jánovho evanjelia čítame o Ježišovom rozhovore so ženou pri studni. So ženou, ktorá sa päťkrát vydala a rozviedla a v čase rozhovoru mala ďalšieho muža. Očividne hľadala pána dokonalého, ktorý by vyplnil prázdne miesto v jej živote. No nenašla ho. Keď jej Ježiš začal hovoriť o živom Bohu a o tom, že Ho môže spoznať, priviedol ju do rozpakov, a tak sa snažila zmeniť tému.

No Ježiš jej vysvetlil, že to má v živote všetko naruby. Povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca… Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde.“ (verše 21, 23-24)

Týmito slovami Ježiš jasne definuje zásady skutočného uctievania – uctievať v duchu a v pravde. Ježiš zároveň hovorí, že Otec takýchto ctiteľov hľadá.

Práve v tejto chvíli všemohúci Boh hľadá niekoho, kto naplní to, pre čo bol stvorený – bude chváliť a oslavovať Jeho meno. Boh chce vyliať svoje požehnanie na skutočných ctiteľov.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.