Žije! - 2. január - evs.sk

Zamyslenia

Žije! – 2. január
2. januára 2019

„… pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“ (Jn 14:19)

Pre osobné kresťanstvo je vzkriesenie najdôležitejšie. Posolstvo evanjelia obsahuje životne dôležitý vzťah medzi existenciou kresťanstva ako takou a jednotlivým veriacim. Švajčiarsky teológ Karl Barth povedal: „Chceš veriť v živého Krista? V Krista môžeme veriť len vtedy, ak veríme v Jeho fyzické vzkriesenie. To je obsah Novej zmluvy. Vždy máme slobodnú vôľu odmietnuť to, no nie zmeniť to ani predstierať, že Nová zmluva hovorí niečo iné. Správu môžeme prijať, alebo odmietnuť, ale nemôžeme ju zmeniť.“ Ak odmietame vzkriesenie, kresťanstvo ako systém právd padá. To, že Ježiš vstal z mŕtvych, je jedným z uholných kameňov našej viery.

Modlitba dňa

Pane, nech dnes žijem s neustálym vedomím, že Ty žiješ!

Billy Graham Evangelistic Association

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.